Ngā Akoranga

Ko Waka Kōrero

“Ko te waka te akomanga, ko te akomanga te waka.” Ko “Waka Kōrero” hei waka e kawe ai te tangata nā runga i tōna ake haerenga ki te ako i te reo Māori me ōna tikanga. Otirā, ko “Waka Kōrero” e kawe ana i te mauri o te Māoritanga. Mehemea,…

Paddlers paddling a double hulled waka towards Split Apple Rock

Ko te Tārai-Waka-Tuarua

E tino mōhio ana ō-tātou tini mātua tūpuna ki ngā mātauranga mō te whakatere waka-hourua. E whakahaerengia ana ngā wānanga-tārai-wakataurua mō ngā roopu rangatahi me ngā whānau e Te Tai-o-Awatea.Ko tā te mahi mā ngā roopu rangatahi me ngā whānau kia akongia ngā pūkenga me ngā tikanga ki te tārai…

People working on a waka taurua
Te Reo